Ett halvår på universitetet har lärt mig mer om kristendomen än tjugo år i kyrkan

Ett halvår på universitetet har lärt mig mer om kristendomen än tjugo år i kyrkan. Det här är mina erfarenheter, dina kan såklart vara annorlunda. För mig är det obegripligt att min kyrka inte undervisade eller ens nämnde några av kristendomens kärnkomponenter kring utveckling och historia, filosofi, psykologi och konst. Låt mig ge några exempel:

Att den religion som uppstod i antiken är en helt annan än den som utövas och tros idag. Att den ursprungliga judiska kulten gick från förtryckt minoritet till förtryckande statsreligion, genom den Konstantinska vändpunkten. Hur en huvudkyrka växte fram i romarriket. De ekumeniska koncilierna och kyrkomötena där män genom historien har bestämt vad man ska tro och hur man ska tro – exempelvis kring den trinitariska frågan, den kristologiska frågan, eller transsubstantiationen.

De många trassliga processerna bakom Bibelkanon. Att tolkningarna av Bibelkanon (åsikterna kring vilka skrifter som ska få ”vara med” och ”inte vara med”) fortfarande varierar sig enormt. Källkritiken kring Bibelns historiska skrifter. De många trassliga processerna bakom trosbekännelsernas utformning. Hur ritualerna kring katekumener, dopkanditater, primsigning, fasta, nattvard och undervisning har sett ut och förändrats.

Viktiga utformare av kristendomen genom historien; Augustinus, Irenaeus, Tertullianus, Markion, Luther, Spener och många fler. Hur utvecklingen av episkopatet, trosbekännelserna och en skriftkanon var delar i processen som skapade en kristen – det vill säga katolsk – kyrkoorganisation. Hur pietismens och upplysningens influenser i Sverige under 1690-talet skakade den kyrkliga aristokratin och bidrog till en sekularisering av staten.

Den historiska konflikten mellan öst- och västkyrkan. En grundläggande förståelse för ortodox, reformert och katolsk kristendom. Betydelsen av sakrament, arkitektur och konst – att kyrkornas uppbyggnad och utsmyckning har reflekterat de olika teologiska evolutionerna. En grundläggande förståelse för teologi och ecklesiologi. Att kristna genom historien alltid har sett sin egen lära som den rätta, och alla andra som kättare. Mekanismerna bakom radikalisering, sekterism och terrorism. Svenska kyrkans historiska förtryck av samerna. 

Det här är bara några exempel och korta sammanfattningar av det jag har lärt mig på universitetet. Jag lärde mig absolut ingenting om detta i kyrkan. Kristendomens historia, komplexitet och mångfald var helt främmande för mig.

Är man inte intresserad av att förstå sin egen religion? Att förstå sin egen historia? Att lära sig om andra trosinriktningar än sin egen? Jag tycker att det är ett svek mot mitt unga jag, som spenderar så mycket tid i undervisning i kyrkbänken. Att studera kristendomen är otroligt fascinerande, spännande och givande. Jag vill uppmuntra kristna att öppna denna fantastiska guldgruva!


Nya inlägg varje onsdag. Tycker du om min blogg får du hemskt gärna rekommendera den för dina nära och kära. Tack för att du vill läsa och välkommen tillbaka!