Recensioner av ”Avhopp: att lämna religiösa och manipulativa rörelser”

Jag vore jättetacksam om du ville skriva en recension av min bok! Inskickade recensioner kommer att publiceras här.