Köpvillkor

1. Allmänt

Amanda Skölds varor leverans inom Sverige, med undantag för nedladdningsbara produkter.

För att du skall känna dig trygg i ditt köp är du alltid välkommen att kontakta mig via amandaeskold@gmail.com om du har frågor om din beställning.

Amanda Sköld förbehåller sig rätten att stryka en beställning om särskilda skäl föreligger. Amanda Sköld reserverar sig för slutförsäljning, förseningar, tekniska problem, framflyttning av utgivningsdatum och felaktig artikelinformation.

2. Priser och betalning

Priserna anges i svenska kronor inklusive moms. Jag följer Skatteverkets tabell för momssatser.

Amanda Sköld förbehåller sig rätten att ändra priser utan föregående avisering. Priset som var aktuellt vid ditt beställningstillfälle är det som gäller oavsett om priset går upp eller ned efteråt.

Beställningar tas enbart emot via Swish. Varan kommer inte att levereras om det är ett felaktigt belopp i betalningen.

3. Leverans

Leverans sker i enlighet med de uppgifter som anges vid köpinformationen. Du som kund har därför ett ansvar att ange korrekta leveransuppgifter. Om leverans skett enligt avtal men det visar sig att uppgifterna inte är korrekta, är det utom Amanda Skölds ansvar.

Den beräknade leveranstiden för beställningen uppges vid köpinformationen.

Dina digitala böcker levereras till din mail och finns direkt tillgängliga för nedladdning.

Böcker som finns att beställa är varor om trycks on-demand från min leverantör, därför kan leveranstiden variera. Jag gör mitt bästa för att leverera så fort som möjligt, men ibland kan förseningar uppstå. Jag garanterar därför inte leverans till en viss dag och reserverar mig alltid för förseningar. Du har rätt att häva köpet i de fall förseningen är av väsentlig betydelse för dig som kund. Jag reserverar mig rätten att avboka din beställning om det uppstår problematik med leveranser till mig eller problem med betalningen.

Vid oförutsedda händelser som ligger utanför min kontroll, Force Majeure, (såsom krig, naturkatastrof, strejk, brand eller utebliven leverans från min underleverantör) ansvarar Amanda Sköld inte för förseningarna.

4. Ångerrätt och retur

Som kund har du 14 dagars ångerrätt (räknat från att du mottagit varan) enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal. Om du vill åberopa din ångerrätt ska du meddela mig om detta via amandaeskold@gmail.com eller använd Konsumentverkets standardformulär.

Följande varor undantas från ångerrätten och kan inte returneras:

– Nedladdningsbara produkter; då de på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas.

Returnerar du en oanvänd vara med eventuellt tillhörande etiketter och förpackning inom 14 dagar återbetalas hela beloppet. Om varans kvalitet har påverkats till följd av att du som kund har hanterat den mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dess egenskaper eller funktioner, kan avdrag på återbetalningen motsvarande varans värdeminskning komma att göras.

Du betalar själv för returen tillbaka.

Lägg varan i dess originalförpackning (om den hade någon). Det är viktigt att du förpackar varan med ett yttre emballage så att originalförpackningen är skyddad, klistra aldrig returetiketten direkt på originalförpackningen. Bifoga ett dokument eller liknande där ditt namn, telefonnummer och leveransadress framgår. Saknas den informationen i paketet kan jag inte se att returen kommer från dig.

Returadressen får du via mail. Kontakta amandaeskold@gmail.com

5. Återbetalning

Är beställningen redan betald återbetalar jag dig via Swish, till samma nummer som du betalade med. Återbetalning sker utan dröjsmål (normalt inom några dagar) från att Amanda Sköld erhållit varan i retur.

6. Ej uthämtade paket

För ej uthämtade brev eller paket debiterar jag dig för mina kostnader för frakt, returfrakt, administration och hantering, för närvarande 149 kr.

7. Reklamation

När du som kund hämtar ut eller tar emot din beställning ska du omgående kontrollera att emballaget är helt och att innehållet är helt och fungerande. Reklamationsrätten omfattar endast ursprungliga fel och inte t.ex fel orsakade av normalt slitage. Reklamation sker via mail till amandaeskold@gmail.com. Bifoga alltid bilder, information om när felet upptäcktes samt utförlig beskrivning av felet. Du som kund har möjlighet att välja på att få felet avhjälpt, en omleverans av varan alternativt ett återköp. För att jag ska kunna genomföra en omleverans krävs det att aktuell vara finns tillgänglig. Vid godkänd reklamation bekostar Amanda Sköld kostnaden för returfrakt. Reklamation till Amanda Sköld ska göras inom skälig tid efter det att felet upptäckts, dock senast inom tre år.

8. Tvist

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd med med Amanda Sköld. Om tvisten kvarstår tillämpar Amanda Sköld alternativ tvistlösning. Det innebär att om du som konsument har ett krav som Amanda Sköld avslår har du möjlighet att få ärendet prövat av Allmänna Reklamationsnämnden, ARN. Amanda Sköld förbinder sig då att följa ARN’s utslag.

Allmänna reklamationsnämnden, Box 174 101 23 Stockholm. ARN:s webbplats.

Du kan läsa mer om alternativ tvistlösning för konsument på EU-kommissionens webbplats.

9. Personuppgifter

Om du beställt åt en annan mottagare utan dennes vetskap kan jag komma att lämna ut ditt förnamn och efternamn för att mottagaren ska känna sig trygg i att hämta ut beställningen.

För frågor kring innebörden av ovanstående eller tillvägagångssätt vid reklamationer, transportskador eller annat, kontakta mig via amandaeskold@gmail.com